Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

 

Для студентів освітнього ступеня «магістр» заочної форми навчання, зарахованих у 2017 році відбудуться організаційні збори 21.10.2017 р. о 9-50 в ауд. ЕТ-228, (Електротехнічний корпус, вул. Римського-Корсакова,2)

за спеціальностями:

 • Германські мови та літератури (переклад включно)
 • Економіка підприємства
 • Журналістика
 • Реклама і ЗГ
 • Медіакомунікації
 • Фінанси і аудит підприємництва
 • Менеджмент організацій і адміністрування
 • Управління інноваційною діяльністю
 • Бізнес-адміністрування
 • Маркетинг
 • Екологія та охорона навколишнього середовища
 • Інформатика
 • Інформаційні технології проектування
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
 • Технології машинобудування
 • Прикладне матеріалознавство
 • Металорізальні верстати та системи
 • Обладнання хімічних виробництв та ПБМ
 • Електротехнічні системи електроспоживання
 • Холодильні машини і установки
 • Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
 • Енергетичний менеджмент
 • Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка
 • Якість, стандартизація та сертифікація
 • Комп’ютерні системи та компоненти
 • Комп’ютерні технології та наноматеріали в електроніці
 • Адміністративний менеджмент

за спеціальностями:

 • Управління правоохоронною безпекою
 • Правознавство

організаційні збори відбудуться 28.10.2017 р. о 9-50 в ауд. К2-121 (вул. Петропавлівська 57).