Дистанційна форма навчання

Дистанційна навчання – це варіант заочної форми навчання, яке передбачає більш широке використання сучасних освітньо-інформаційних технологій. У Сумському державному університеті використовується власна навчальна платформа, яка надає персоніфікований робочий простір для користувачів та забезпечує безперервну онлайн підтримку викладачами вивчення дисциплін.
Планування навчального процесу за дистанційною формою відбувається виходячі з складання однієї екзаменаційної сесії на рік, що дозволяє легко працювати та навчатися, не залишаючи основне місце роботи.

 дозволяє кожному здобувачу вищої освіти опрацьовувати навчальний матеріал за особисто обраною швидкістю;

 надає можливість взаємодіяти з викладачем у час, не обмежений розкладом занять;

 надає свободу вибору місця й часу для навчання, що вкрай актуально, у т. ч. для осіб із особливими потребами;

 протягом всього навчання здубовачів вищої освіти супроводжують тьютори, які є викладачами випускових кафедр та надають консультації стосовно планування вивчення дисциплін.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

#бакалавр

#магістр

Прокрутка вгору