Заочна форма навчання

Це форма навчання, що поєднує аудиторні заняття протягом певного періоду в університеті з самостійною роботою вдома. На початку кожного семестру проводиться настановча сесія, на якій прослуховуються лекції, виконуються лабораторні роботи, отримуються контрольні завдання і необхідна навчально-методична література. Протягом навчального семестру, згідно з розкладом, проводяться консультації студентів викладачами кафедр.

можливість навчання без відриву від виробництва;

переважно самостійна робота студента з консультаціями з викладачами;

економія часу на освіту (можливість отримання подвійних дипломів за двома спеціальностями одночасно).

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

На навчанні за заочною формою доступний широкий спектр спеціальностей для навчання на бакалавра та магістра

#бакалавр

#магістр

Прокрутка вгору