Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

ЦЗДВН - найстаріший навчальний підрозділ, історія якого до 1966 р. є одночасно й історією всього навчального закладу. З 1960 р. існував як загальнотехнічний факультет, а з 1983 р. - заочний факультет СФ ХПІ. У 1992 р. реформований у факультет заочного і вечірнього навчання (на базі заочного факультету та вечірніх відділень інших факультетів), з 2009 р. - Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання зі збереженням у структурі навчально-консультаційних пунктів (НКП), локальних центрів дистанційного навчання (ЛЦДН) та регіональних представництв СумДУ.

Керівники: Попов В.І., Король О.М., Іноземцев О.Г., Малюшенко В.В., Сологубовський В.М., Ковальов І.О., Маяровський В.Л., Брацихін В.М., Зайцев І.Г., Міщенко Б.А., Стороженко В.Я., Фролов С.М., Мелейчук С.С.

Про потребу у відкритті загальнотехнічного факультету свідчить той факт, що на 160 місць першого курсу в 1960 р. було подано 600 заяв абітурієнтів. Організація таких факультетів на той час була зумовлена поділом заочної освіти на два етапи: перший - загальнонаукова і загальноінженерна підготовка на перших трьох курсах, другий - спеціалізована підготовка за обраним профілем на старших курсах у базовому чи в інших навчальних закладах.

Студенти Сумського загальнотехнічного факультету отримували освіту за заочною та вечірньою формами навчання. Навчання здійснювалося за єдиним уніфікованим планом технічних ВНЗ з одинадцяти груп спеціальностей: "Енергетика", "Машинобудування і приладобудування", "Електронна техніка", "Електроприладобудування і автоматика", "Радіотехніка", "Хімічна технологія", "Технологія продовольчих товарів", "Технологія товарів широкого вжитку", "Будівництво", "Транспорт", "Економіка". На новостворений факультет були переведені всі студенти-заочники, які проживали у м.Суми і навчалися у різних ВНЗ країни.

У 1997 р. розпочато прийом студентів за екстернатною формою навчання за 13 спеціальностями, у 2004 р. - за дистанційною формою навчання.

Значне збільшення контингенту студентів пов'язано з відкриттям навчально-консультаційних пунктів та локальних центрів дистанційного навчання, які діють у різних населених пунктах (м. Охтирка, м. Глухів, м. Ромни, м. Прилуки, м. Кролевець, м. Білопілля, м. Путивль, м. Лебедин Сумської області та ще 22 центрах по всій Україні). Підготовка фахівців за заочною та дистанційною формами навчання також здійснюється у Конотопському та Шосткинському інститутах.

Для реалізації дистанційної форми навчання розроблено сотні дистанційних курсів з різних напрямів підготовки, десятки тисяч тестових завдань, сотні тренажерів та інтерактивних демонстрацій, навчальні відеоматеріали тощо. Окремі види занять зі студентами навчально-консультаційних пунктів та локальних центрів проводяться зі спеціалізованої online-студії, можливості якої також дозволяють записувати і транслювати в online-режимі навчальні відеоматеріали у найбільш адаптованій для навчання формі.

Нині підготовка фахівців проводиться за 25 спеціальностями і 4 формами навчання (заочна, дистанційна, дуальна форми навчання та екстернат). Робота центру відповідає усім вимогам сучасної освіти і відкриває широкі перспективи для отримання спеціальності за різними формами навчання.